From Prague to New Jersey

18. 10. 2016

NEXT STOP

Kdo by nemiloval cestování a poznávání nových míst, že ano!? Máme to totiž úplně stejně. A hlavně ty prodloužené víkendy nebo cesty jen na pár dní, které jsou plné zážitků. Nevíme, jak to máte vy, ale když nás tak trochu "tlačí" čas, zvládneme toho mnohem víc. Rychleji vše zorganizovat, připravit, prohlédnout a možná tak ze všeho vytěžit maximum, a proto v poslední době plánujeme další podobné výlety a připisujeme na náš seznam místa, která bychom chtěly navštívit.

Právě Londýn je jedním z měst, kam bychom chtěly opět zavítat. Obě jsme zde byly už před pár lety, ale ne společně, takže by se to mělo napravit. Anglii bychom chtěly dát větší prostor a podívat se do Liverpoolu a hlavně Carlisle, což je menší město kousek od hranic se Skotskem. Naše společná kamarádka si tu nedávno otevřela úžasný butik HITO ROOMS, takže to musíme omrknout.

Who wouldn't love traveling and discovering new places, huh? We're the same. And most of all those extended weekends or just a few day trips full of experiences. We don't know how about you but we think that we're doing even better when we're pushed by not enough time. We organize faster, get prepared faster, go through faster and maybe that's the key to enjoy everything as much as possible so that's why we plan more of such trips now and extend our list of places we would like to visit.

London is one of the city we would like to visit again. We both have already been there but not together so we should definitely fix this. We would like to give bigger space to UK and visit also Liverpool and mostly Carlisle, small city close to Scottish borders. Our friend has opened an amazing boutique HITO ROOMS recently so we'd definitely like to go and check it out. 


V Barceloně bychom ještě teď stihly krásné počasí, ale to je asi ta poslední (možná předposlední) věc, která by nás sem lákala. Úžasné město plné barev, dech beroucí architektury, plné chutí a moře. Jo, a nějaké ty nákupy. Úplně bychom zapomněly. :-)

We would still enjoy nice weather in Barcelona now but that's probably the last thing that would motivate us to go there. It's a charming city full of colors, breathtaking architecture, full of tastes and sea. Well and some shopping too of course. We almost forgot. :-)


Římem asi dnes nejspíše skončíme, ale na našem seznamu jistě posledním místem není. Spíš takovou tečkou za dnešním příspěvkem. Řím je totiž také jedno z měst, které nás tolik láká. Obě jsme tam už sice byly, ale znáte tu větu: "Roma non basta una vita." Tedy že na Řím jeden život nestačí? Takže to bude asi delší zastávka.

Dejte nám vědět, kam se chystáte vy, ať můžeme náš "trip list" rozšířit o další místa.

BBP


Rome's gonna probably bee our last stop today but it's definitely not the last one on our list. As Rome is another city we yearn to visit. We've both been there too but do you know what they say: "Roma non pasta uno vita." It means that one life is not enough for Rome. So it might be our next stop.

And where do you want to go next time? Let us know so we can add some more to our list.

BBP
SHARE:

Žádné komentáře

Okomentovat

Blogger Template by pipdig