From Prague to New Jersey

1. 11. 2014

STAY IN TOUCH

Máte otázky nebo zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat, rády odpovíme na cokoliv. 


Spolupráce: Všechny sponzorované články jsou označeny jako "Sponzorované". Veškeré texty a fotky jsou naše, pokud není uvedeno jinak a vše, co je řečeno je náš osobní upřímný názor.

Martina a Nikola
BBP

--------------

You have questions or are you interested in collaboration? Feel free to contact us, we'll be happy to hear from you regarding anything!


Collaboration: All sponsored features are marked as "Sponsored post". All texts and photos are ours unless it is said otherwise and all we write is just our personal honest opinion. 
SHARE:

Žádné komentáře

Okomentovat

Blogger Template by pipdig