From Prague to New Jersey

30. 1. 2017

PERSONALITY

1

Za celý náš život potkáme strašnou spoustu lidí, kteří nás mohou ovlivnit. Někdo odejde stejně rychle, jako přišel. Někdo se nám do života stále vrací. A někdo v něm zůstane napořád. Troufám si říct, že každý z nich nás také může jakýmkoli způsobem inspirovat.

Napadá mě jedna taková spojitost, která by se možná mohla zdát směšná, ale každý z nás má někoho, koho obdivuje, koho si cení za jeho práci, ke komu vzhlíží, koho platonicky miluje a s kým se třeba za celý život osobně nikdy nesetká...

Vybavuju si tři takové osoby, které mě "doprovázely" od dob dospívání až po dnešní den. Tři ikony, které obdivují milióny lidí po celém světě. A já nikdy nezapomenu na chvíle, kdy jsem měla to štěstí a osobně jsem se s nimi potkala, a to jen díky lidem, kteří v tu chvíli stáli vedle mě. Protože to jsou pro mě TY osobnosti. Ti, kteří z všedních dnů dokážou udělat nezapomenutelné chvíle. Ti, kteří vás dokážou inspirovat, podporovat a posouvat dál. Ti, kteří tvoří tyhle vzpomínky.

Nic z toho nebyla náhoda. Ani to, že jsem právě tyhle lidi potkala. A jsem vděčná za to, že přišli a zůstali.

Jestli máte někoho takového, na koho jste si právě teď vzpomněli, nenechte ho odejít.

N.

In our entire life we meet many people who can affect us. Some of them leaves as fast as they came. Some of them returns in our life over and over again. And someone comes in and stay forever. And each one of them can also inspire us in many ways.

Well I believe that we all have someone who we admire, who we respect for his/her work, who we look to, who we love platonically and who we might never meet personally...

I recall three such people who've been accompanying me till now. Three icons who are admired by millions of people over the world. And I'll never forget those moments that I was lucky to meet them for real and it was all thanks to the people I had next to me that time. As they are THE people for me. Those who can make every simple day unforgettable. Those who can inspire you, support you and get yourself better every day. Those who make these memories.

Nothing was coincidence. Not even that I've met those people. And I'm greatful they've come into my life and stayed.

If you have someone like this too who you've just reminded, never let him/her go.

N.

2

3

4

5

upraveno

upraveno1

upraveno3

upraveno4
Photo by: Tomáš Pantoflíček
SHARE:

6. 1. 2017

SPECIAL WEEK IN PICTURES

7  
Hezký den všem,

protože sám o sobě je pátek pro spoustu lidí tak trochu speciální (někdo z vás se snad netěší na víkend?), probraly jsme fotky, které se nám tu od Vánoc nahromadily a pár jich pro vás vybraly. Co si budeme povídat, jsou plné hlavně pohody, cukroví, dárků, relaxu, což byly naše společné znaky, ale každá jsme pak stihla ještě spoustu věcí, např. výlet do Krkonoš, taneční show, vánoční besídky, nákupy a tolik návštěv. Nezapomněly jsme si taky trochu zasportovat, zajít za kulturou a obdarovat a rozveselit pár psích duší v útulku. No bylo toho dost. :-)

Taky za sebou máme první týden nového roku 2017... Tak jaký byl ten váš?

Krásný slunečný, i když mrazivý pátek,

Vaše BBP

Hey everyone!

Friday itself is kinda special day (or is there anyone who's not looking forward to the weekend?), so we've put together some pics we've collected over Christmas holiday. They're mostly full of relax, happiness, sweets, presents, which we had both in common but then each of us also did a lot of things  like a trip to the mountains, Christmas parties, dance showcase, shopping, many visits,...We also didn't forget to do some sport, culture and donate couple dog's cute souls in dog shelters.
Well it was busy time. :-)
And we've also survived the first week of the new year 2017! What was it like for you? Let us know.

Have a great, sunny although freezing, Friday,

Yours BBP

1

12

10

IMG_0603

6

11

5

3

IMG_0540

IMG_0699

2

4

PicMonkey Collage
SHARE:

2. 1. 2017

BLACK & WHITE: 2017

3

Co si budeme povídat, poslední den v roce je jako stvořený pro bilancování a poohlédnutí se za všemi tři sta šedesáti pěti dny, které máme za sebou, ale najednou, jako by tu byly před námi a žádaly si o pozornost. Tak to tedy máme alespoň my. Každopádně, ať už ten váš poslední večer byl jakýkoli, třeba plný slz od smutku, anebo naopak těch od radosti a štěstí, přejeme vám, ať ten nový rok prožijete především s lidmi, které milujete. Pokaždé to není zrovna podle našich představ, ale mít vedle sebe někoho, s kým můžeme sdílet radost a smutek zároveň, je pro nás nejdůležitější.

Všem vám děkujeme za to, že se k nám na blog pravidelně vracíte, komentujete a sdílíte tak to, co nás obě baví. Doufáme, že tento rok bude opět plný hlavně těch radostných zážitků, za které vděčíme i vám.

Rok 2017 dnes možná startujeme v černo-bílé, ale víme, že ho prožijeme v těch nejpestřejších barvách.

Vaše BBP

Last day of the year is like it was made for recapitulating and flashbacks to all three hundred and sixty-five days that passed but immediately they're here again right in front of us like they would be asking for attention. At least in our case it's like that. Anyway, no matter what your last day of the year was, if it was full of tears of sorrow or hopefully tears of happiness and joy, we wish you to primarily spend the new year with your beloved. Although it's not always the way we want it, the most important is to have someone you can share the good and also the bad days with.

We thank you all for visiting our blog regularly, read, comment and so you share with us what we both love. We hope that this year is going to be full of mostly the joyful moments and experiences for which we owe to you too.

We might start the 2017 in black and white but we know that we're gonna live it in colors.


Yours BBP 


5

1

4

6

2

Photo by: Tomáš Pantoflíček
SHARE:
Blogger Template by pipdig