From Prague to New Jersey

6. 11. 2018

#MERICA VOL.1

35574580204_572a10cb6b_o


Konečně je tu také můj dovolenkový report. Rozdělila jsem ho nakonec jen na dvě části, protože jsem se s vámi chtěla podělit o své zážitky ještě alespoň trochu "za tepla", abych vám o letní dovolené nepsala ještě v prosinci.
Za to to ale budou velmi výživné a obsáhlé články! :-) Tak snad vás budou bavit. Za ty dva týdny, které jsem ve státech strávila jsem toho totiž stihla tolik, že ačkoliv jsem redukovala a vybírala fotky opravdu pečlivě, žádné další už jsem se nechtěla vzdát. Myslím, že USA si ten větší prostor rozhodně zaslouží. 
A to jsem viděla jen úplně nepatrný zlomek toho, co tahle země nabízí! Každopádně, já se zamilovala, a to doslova. ;-)
Rozhodně to tak nebyla moje poslední návštěva a do Spojených států se hodlám velmi brzy vrátit.

A teď už k samotné cestě. Letěla jsem z Prahy do Washingtonu D.C., kde jsem strávila následující den, nicméně už odpoledne mě čekala cesta vlakem do New Jersey, odkud jsem měla naplánovano vyrazit na dva dny do New Yorku. Další den potom výlet do Philladephie a odlet na jih, do Severní Caroliny, kde jsem až na malý výlet do Atlanty (stát Giorgia) trávila zbytek své dovolené. Stihla jsem tak za těch 14 dní navštívit (i kdyby některými jen projet) 7 států.
Dneska jsem vám tedy dala dohromady začátek své cesty v D.C. a závěr v Severní Carolině a New Yorku věnuji samostatný článek.

Nevím proč, ale mě byla americká kultura a Američani vždycky blízcí. Zkrátka mi sedí jejich povaha a myšlení. Ano, jsou rozmazlení a zhýčkaní a Amerika je podle nich ta nejlepší země na světě a všechno americké je vždycky lepší, než cokoliv jiného. Na druhou stranu, proč by si to neměli myslet? Jsou to zkrátka velcí patrioti a na tom, že milují svoji zemi přeci není nic špatného.
Jejich zhýčkanost lze totiž chápat také jako očekávání, že v každé situaci, za své úsilí či peníze, dostanou zkrátka jen to nejlepší. Alespoň tak mi to bylo mými americkými kamarády vysvětlováno. A jistá logika v tom je. :-)

Podle mého názoru je spousta věcí, ve kterých se od nich máme co učit, ať už je to kvalita a rozmanitost potravin, které seženete v supermarketu, vstřícnost personálu v obchodech, restauracích či “blbém” infostánku v metru anebo přátelský a otevřený přístup lidí, které třeba jen tak potkáte na ulici.
Každý vás pozdraví, usměje se a ještě prohodí pár zdvořilostních frází. Je to možná maličkost, ale já se díky tomu cítila všude ihned příjemně a naprosto přirozeně.

Tenhle výlet mi také ukázal, že i když si věci naplánujete sebevíc, ty nejlepší přijdou, když to nejmíň čekáte. Ale k tomu víc příště. ;-)

M.

Finally there's also my vacation photo report. I split it into two parts only because I wanted to share my feelings and memories when it's still recent so I wouldn't be posting articles from summer holiday in December.
But these are going to be comprehensive two articles! :-) So hopefully you gonna like it. As I've seen so much in those two weeks that although I was reducing and picking the pictures thoroughly I didn't want to give any more away. I think that USA are worth that more space. 
And I've still seen just a little bit of all the things that USA can offer! Anyway I fell in love, literally. ;-)
So that was definitely not my last visit and I'm decided to go back to the US very soon.

Now back to the trip itself. I flew from Prague to Washington D.C. where I spent the following day but in the afternoon I was already leaving by train to New Jersey from where I was going to New York for two days. The next day I've visited the Philadelphia and then flew to North Carolina where I was staying, except couple small road trips (like Atlanta in Gorgia) for the rest of my trip. I actually managed to visit 7 states (although I was maybe just driving through some of them).
So today I put together pics from the beginning of my trip in D.C. and the ending in North Carolina and I kept NYC for the individual article.

I don't know why but I've always loved American culture and American people. I like their temper and how they think. True they are spoiled and pampered and they consider America to be the best country in the world and that everything American is always better than anything else.
On the other hand why wouldn't they believe that? They're simply very patriotic and there's nothing wrong about loving your country right?
Their spoofing can be also understood as expectation of getting only the best for either your effort or money.
At least that's how my American friends were explaining that to me. And it sounds kinda logical. :-)

I think there's many things that we could learn from them. It can be quality and diversity of food you can get in grocery store, friendliness of the staff in shops, restaurants or an information in the subway or friendly and open attitude of random people you meet on the street.
Everyone says hi, give you a smile and chat a little. Maybe it's nothing but it makes me feel comfortable and naturally immediately.

This trip also taught me that even if you plan things the best ones come unexpectedly. But I'll tell you more about it next time. ;-)

M.

36013263270_65cef987b2_o

36013263090_d7320287ea_o

36013252320_6acf6ca794_o

36013263410_da4fe529d6_o

35574579994_e04a8b994d_o

36013252080_76ba7dd8ae_o

35574580434_872e8dc3c9_o

36013251860_203e791226_o

36013262390_feddd1b9b7_o

36013262160_ea78d217fe_o

36013261990_a72405e3f3_o

36013261780_7bd2465813_o

36242931462_5412f333ab_o

36411005995_93c714fa66_o

36242931402_40315c58e2_o

36365894066_63760c90d0_o

36411006145_68291f8008_o

36365911986_a97219c37d_o

36242931332_2037027faf_o

36242931172_1289400652_o

36411006445_639201a577_o

36365893626_daaf047a20_o
SHARE:

Žádné komentáře

Okomentovat

Blogger Template by pipdig