From Prague to New Jersey

6. 11. 2018

EL NINO #PRSAKOULE


Pamatujete si na své 15. narozeniny? No, nebudeme lhát, že i my je máme tak trochu v mlze. Každopádně tohle číslo už je něco a obzvlášť, když je spojené s tak velkou událostí. Jsme rády, že můžeme být u toho a společně tak pogratulovat Elnino.cz a popřát do dalších let spoustu spokojených zákazníků, protože právě o těch to celé je.

A jak nejlépe oslavit narozeniny? Dobrou věcí. Elnino.cz se zapojilo do projektu neziskové oraganizace Loono.cz, které ve své kampani pravidelně upozorňuje na prevenci onkologických onemocnění. Tato organizace pořáda workshopy, ve kterých se naučíte, jak si správně každý měsíc vyšetřit prsa a varlata a odhalit tak včas rakovinu. Elnino.cz během minulého měsíce věnovalo pro Loono.cz každý den 1500,- Kč, aby mohli být v oblasti prevence vyškoleni další lidé.

A protože k narozeninám patří dárky, bude to dnes i o nich. Nikoliv však pro oslavence, ale pro vás! Ve spolupráci s El Nino pro vás totiž máme balíček, se kterým můžete oslavit nejen vaši krásu, ale především zdraví. Celý týden si o něj můžete zasoutěžit na našich instagramových účtech - @nikolaknizkova a @martinaslaba.

Nauč se, jak si správně sáhnout na #prsakoule.

Vaše BBP

Do you remember your 15th Birthday? Well, we not gonna lie, we also have them little bit blurry. Nevermind as this number is big and especially when it's linked to such a big anniversary. We're very proud that we can be part of it and celebrate with Elnino.cz and wish them many more years full of happy customers because that's what it's all about.

And what is the best way to celebrate a Birthday? By doing something good. Elnino.cz has participated in the project of a non-profit organization Loono.cz, who regularly highlights the prevention of oncological diseases. This organization organizes workshops where you can learn self-examination of the breasts and testicles and detect cancer. Last month Elnino.cz donated Loono.cz with 1500 Czk every day to train more specialist for prevention.

And because Birthdays are about presents, it's gonna be about them too today. Not for our celebrity this time but for YOU! In collaboration with Elnino we have prepared a Beauty Box Giftaway what you can celebrate not only your beauty but also your health with. And you can take your chances this week on our Instagram accounts - @nikolaknizkova a @martinaslaba.

Learn how to touch your #prsakoule the right way.

Yours BBPSHARE:

Žádné komentáře

Okomentovat

Blogger Template by pipdig