From Prague to New Jersey

24. 12. 2018

VESELÉ VÁNOCE || MERRY CHRISTMAS

IMG_0057


Krásné Vánoce!

Rok 2018 byl pro nás rozhodně rokem plným velkých změn a letos poprvé za dobu, co se známe, jsme ani neměly "vánoční besídku", nezašly na oblíbený brunch, neměnily si dárečky. Nevychutnaly si společně kafíčko a ani si na Silvestra neťukneme bublinkami.
Ale nebojte, vynahradíme si to v lednu. :-)

I na tu vzdálenost jsme ale vlastně spolu, protože jak se říká, to nejdůležitější se pod stromečkem zabalené ve vánočním papíru stejně najít nedá, takže ať už jste dnes kdekoliv a s kýmkoliv, doufáme, že se zkrátka máte báječně!
Možná se cpete bramborovým salátem a řízky nebo ochutnáváte všechno to cukroví, co jste tak pracně napekli (nebo dostali). ;-)

Pojďte si s námi připomenout pár našich sice starších, ale za to společných momentů, kterých ačkoliv už tolik asi nikdy mít nebudeme, pokaždé, když si je připomeneme, nás dokážou rozesmát, a to nám nikdy nikdo nevezme.

Vaše BBP

Merry Christmas!

For us, year 2018 was definitely the year full of big life changes and this is the first time since we've known each other we didn't have our Christmas party, didn't go to brunch, didn't exchange gifts. First time we didn't meet for a coffee and first time we won't toast on New Year's Eve.
But don't worry, we'll make it up in January. :-)

Despite the distance we're in fact together because as it is said the most important things can't be found under the Christmas tree wrapped in Christmas paper. So no matter where you are and who you are with today we hope you simply having great time!
Maybe you're eating potato salad and schnitzels or snacking all the Christmas cookies you made (or get). ;-)

Let's remember some of our moments which although are kind of older and we'll probably never gonna have as many as we used to ever again always bring smile on our faces that nobody can ever take from us.

Yours BBP


IMG_0051

IMG_0054

IMG_0047

IMG_0050

IMG_0048

IMG_0055

IMG_0056

IMG_0061
SHARE:

1 komentář

Blogger Template by pipdig