From Prague to New Jersey

19. 12. 2018

MOJE AMERICKÉ VÁNOCE || MY AMERICAN XMAS

IMG_0003

Krásné ráno,

minulý článek o USA jsem psala v létě. Nemůžu uvěřit, že už jsou tu Vánoce. Před tímto článkem jsem si tak stihla odskočit v září zpět do Prahy a začátkem října se sem zase vrátit.
Z léta, které jsem trávila skoro celé na pláži, jsme se tak přehoupli přes barevný a relativně teplý podzim do studené zimy. Mrzne a na stromech kolem nezbyl už ani jediný list.

Za to si tady užíváme vánoční atmosféru už víc jak tři týdny, od Dne díkůvzdání, což je v Americe start sváteční sezóny, takže všichni vyzdobí domy a předzahrádky světýlky a dalšími vánočními dekoracemi a ve většině domácností také už ozdobí vánoční stromeček. Což je asi jeden z největších rozdílů oproti Čechám.

Musím říct, že se mi tahle tradice líbí, protože si ho tak užijete celý měsíc. Tak jsem minulý víkendu taky už "vytáhla" náš.
Ano, slyšeli jste dobře, řekla jsem vytáhla, náš stromeček je totiž velmi skladný a zároveň jednoduchý na instalaci. Máme totiž stromeček Charlie Browna, který pořídil můj milovaný muž loni, když jsem sem jela na Vánoce a chtěla jsem stromeček.
Musím se smát, když si vzpomenu, jak mi celý natěšený do telefonu říkal, že to tedy zařídil, abych měla radost a koupil stromeček. :-)

Kdo neznáte, doporučuji vygooglit. Charlie Brown je jednou z hlavních postav klasického amerického kresleného komiksu Peanuts, asi osmiletý kluk (majitel Snoopyho, kterého věřím, už zná každý).
Charlie je takový dobrosrdečný looser, který navzdory tomu, že snad nikdy nic nevyhraje a nic se mu nedaří, tak se nikdy nevzdává, takže ho zkrátka musíte milovat.
A tak jsem si zamilovala i náš stromeček.
Takže když jsme asi před týdnem mluvili o tom, jestli pořídíme "opravdový" velký stromeček, na který bychom museli vyklidit půlku obýváku, shodli jsme se na tom, že jsme zatím spokojení s tím co máme. Alespoň ale už víme, kam dáme jednou ten velký, třeba za rok nebo za pár let.

Dalším z rozdílů je samozřejmě samotný Štědrý den a večer. Je pravda, že můžete mít společnou večeři s rodinou a přáteli, ale rozhodně to není to hlavní, jako v Čechách. Protože ta velká hostina je opět záležitostí především Dne díkůvzdání. Dárky se navíc nerozbalují 24.12., ale až 25.12. ráno, kdy všechny děti, celé natěšené ještě v pyžamu, běží ke stromečku na dárky. Santa Claus totiž naděluje právě v noci z 24. na 25.12.

Good morning,

last American post was from summer. I can't believe it's Christmas already. So in the meantime I visited Prague in September and have come back at the beginning of October.
Summer, which I spent almost all on the beach has run through colorful and relatively warm autumn into cold winter. It's freezing and there's not one last leaf left on the trees. 

But we're enjoying Christmas atmosphere here more than three weeks now. Since Thanksgiving which is the beginning of Holiday season here. Everyone puts Xmas decoration in the front yard, lighting up roofs and windows and most of households already decorate Christmas tree. What is probably the biggest difference between Czech and US.

I must admit that I like it though because in this case you can enjoy the tree for a whole month. So that's why I also put out our Christmas tree last weekend.
Yes yes I said put out as our tree is very easy to install. We have Charlie's Brown tree that my loving man got for us last year when I was coming here and I wished for a Christmas tree.
It still makes me laugh when remember how excited he was telling me this wonderful news over FaceTime. :-)

If you're not familiar with it I recommend to do little google search. Charlie Brown protagonist of the comic strip Peanuts (he's the owner of Snoopy who I believe everyone knows). He's a lovable looser in the zig-zag t-shirt, the kid who never gives up even though he almost never wins) so you just simply have to love him. And so that's why I felt in love with our Christmas tree too.
So when we were actually speaking about getting "real" big Christmas tree what we would have to clear half of our living room for we agreed that we're quite ok with our Charlie's Brown one for now. But at least we know where we gonna put it one day, maybe next year. We'll see.

Other big difference is of course Christmas Day and Christmas Eve itself. Yes you can have dinner with family and friends but it's definitely not such a big tradition as it is in Czech. The big feast is happening on Thanksgiving. Plus here we don't open gifts on Christmas Eve but in the morning of the 25th when all kids run to the Christmas tree for gifts still in their PJ's as Santa Claus gives gifts in the night from 24th to 25th.


IMG_1187

PC172164


Pamatuju si, že když jsem byla mladší, vůbec jsem Santa Clause neuznávala. Když se na to ale podívám teď zpětně, asi jsem spíš neuznávala fakt, že byl Santa Claus tlačen do Čech. Protože my máme přeci Ježíška, jakkoli se myšlenka miminka, které naděluje dárky, zdá absurdní. :-)
Tohle třeba můj přítel a jeho kamarádi vůbec nechápou a vždycky se usmívají.
Jasně, tlačené je to především ze strany obchodníků, protože je to zkrátka mnohem uchopitelnější postava pro marketing a asi jim to těžko můžeme mít za zlé.

Řekla bych, že obojí má něco do sebe. Teď když do všeho vidím z obou stran, dokážu si z každého vzít to hezké. Už jsem hlavně dost stará na to, abych za tím viděla to, na čem záleží nejvíc. Že Vánoce jsou hlavně o tom trávit čas s těmi, které milujeme, ať už fyzicky nebo v myšlenkách. Že nezáleží na tom, jak velký stromeček máte a kolik pod ním je nebo není dárků.
S rodiči máme už od dětství tradici Štědrého dne. Letos to bude druhý rok, kdy s nimi nebudu už ani já (mám dva starší bráchy, kteří už několik let tráví Štědrý den doma s rodinou), ale vím, že oni sami dodrží tuhle naši tradici i bez nás. A já ji s nimi prožiju alespoň na dálku a budu na ně myslet.

Já sama jsem třeba neskutečně vděčná za to, že je budu trávit v teplákách na gauči s tím, koho miluju a dala bych cokoliv za to, abych je s ním takhle mohla trávit i další rok a pak každý další, až do konce života a v hlavě mi netikaly hodinky, které odpočítávají dny do mého dalšího nuceného odjezdu z USA.

No, o celé mé situaci ČR vs. USA se rozepíšu příště, dnešní článek má být ve vánoční pohodové atmosféře, a tak ho určitě zakončím pozitivně.
Protože navzdory tomu, že mě samozřejmě občas přepadne melancholická nálada a třeba si i pobrečím, nevzdávám se a věřím v zázraky.

O nich přeci Vánoce jsou, ne? Ať už je pro vás zázrak cokoliv!

Tak šťasté a veselé,

M.

When I was younger I remember I didn't like Santa Claus at all but when I look at it now I just didn't like Santa Claus being pushed to Czech republic. We have baby Jesus right?! No matter how silly the idea of baby boy giving gifts might seem. :-)
Evan and his friends still can't get it when i'm explaining them our Czech Christmas.
Well it's being pushed mostly by stores and retailers because it's simply easier to use for marketing purposes and we really can't be mad about it.

I'd say that each idea has its charm. When I see it from both sides now I simply enjoy the best from both. Plus I think I'm old enough to know what really matters. That Christmas is about being with those you love, in person or in your thoughts. That it really doesn't matter how big your tree is or how many gifts are under it.
We have our Christmas tradition with my parents since childhood. It's second time even I'm not gonna be with them (I have two older brothers who spend Christmas Day with their own families for couple years now) but I know they will spend that day exactly as we always did. And I'll be with them in my thoughts.
Me personally am very grateful to spend it in sweatpants on the couch with someone I love and I'd do anything to be able to spend it like this every year for the rest of my life without clock ticking in my head and counting down days till I have to leave States again. 

Well I'll tell you more about my whole CZ vs USA situation in separate post as I want to end this one in Christmas positive way.
Because although I feel melancholic and frustrated sometimes I don't give up and I still believe in miracles.

That's what Christmas is all about anyway, right? No matter what miracle is the one for you!

So very merry Christmas everyone,
M.

PC252174

PC252173

SHARE:

Žádné komentáře

Okomentovat

Blogger Template by pipdig